bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 2

A činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, ale však ne srdcem upřímým.