bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 20

Ale neuposlechl Amaziáš; nebo od Boha to bylo, aby je vydal v ruku oněchno, proto že hledali bohů Idumejských.