bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 21

Takž vytáhl Joas král Izraelský, a pohleděli sobě v oči s Amaziášem králem Judským v Betsemes, kteréž jest Judovo.