bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 22

I poražen jest Juda před Izraelem, a utíkali jeden každý do příbytků svých.