bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 25

Byl pak živ Amaziáš syn Joasův, král Judský, po smrti Joasa syna Joachaza, krále Izraelského, patnácte let.