bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 26

Ale o jiných činech Amaziášových, prvních i posledních, vypsáno jest v knize o králích Judských a Izraelských.