bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 28

A přinesše ho na koních, pochovali jej s otci jeho v městě Judově.