bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 3

I stalo se, když bylo upevněno království jeho, že zmordoval služebníky své, kteříž zabili krále otce jeho.