bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 6

Najal také ze mzdy z Izraele sto tisíc mužů udatných ze sta hřiven stříbra.