bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 13

A pod spravou jejich lidu válečného třikrát sto tisíc, sedm tisíc a pět set bojovníků udatných, aby pomáhali králi proti nepříteli.