bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 14

Připravil pak Uziáš všemu tomu vojsku pavézy, kopí, lebky, pancíře, lučiště i kamení prakové.