bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 3

V šestnácti letech byl Uziáš, když kralovati počal, a kraloval padesáte a dvě létěv Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Jecholia z Jeruzaléma.