bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 6

Nebo vytáh, bojoval proti Filistinským, a probořil zed města Gát, a zed města Jabne, i zed města Azotu, a vystavěl města okolo Azotu, i v zemi Filistinské.