bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 7

Bůh zajisté pomáhal jemu proti Filistinským a proti Arabským, kteříž bydlili v Gurbal, i proti Maonitským.