bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 26 verš 8

I dávali Ammonitští dary Uziášovi, a rozneslo se jméno jeho až do Egypta; nebo zsilil se na nejvyšší.