bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 1

V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.