bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 7

O jiných pak věcech Jotamových, a o všech válkách i cestách jeho, zapsáno jest v knize o králích Izraelských a Judských.