bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 8

V pětmecítma letech byl, když kralovati začal, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě.