bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 9

I usnul Jotam s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, a kraloval Achas syn jeho místo něho.