bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 28 verš 2

Ale chodil po cestách králů Izraelských, nýbrž nadělal také slitin modlářských.