bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 28 verš 4

A obětoval i kadíval na výsostech a na pahrbcích, i pod každým stromem zeleným.