bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 28 verš 6

Nebo pomordoval Pekach syn Romeliášův v Judstvu sto a dvadcet tisíců dne jednoho, vše mužů udatných, proto že opustili Hospodina Boha otců svých.