bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 13

Též z synů Elizafanových: Simri a Jehiel; z synů pak Azafových: Zachariáš a Mataniáš;