bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 10

Udělal také v domě svatyně svatých dva cherubíny dílem řemeslným, a obložil je zlatem.