bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 12

A tak křídlo cherubína jednoho na pět loket dotýkalo se stěny domu, a křídlo druhé na pět loket dosahovalo křídla cherubína druhého.