bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 13

A tak křídla cherubínů těch roztažená byla na dvadceti loktů, a stáli na nohách svých, tváří svou obráceni do domu.