bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 14

Udělal také i oponu z postavce modrého, z šarlatu, z červce a z kmentu, a udělal na ní cherubíny.