bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 16

Zdělal též i řetízky jako v svatyni svatých, a otočil je okolo makovic těch sloupů, a udělav jablek zrnatých sto, dal mezi řetízky.