bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 2

A počal stavěti druhého měsíce, dne druhého, království svého léta čtvrtého.