bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 3

A toto jest vyměření Šalomounovo při stavení domu Božího: Dlouhost loktů podlé první míry bylo šedesáti loket, a šíř dvadcíti loket.