bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 4

A síň, kteráž byla v čele, jakž široký dům, byla na dvadceti loktů, vysokost pak sto a dvadcíti, a obložil ji vnitř zlatem čistým.