bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 5

Dům pak veliký opažil dřívím jedlovým, kteréž obložil zlatem nejčistším, na němž po vrchu dal nadělati palm a řetízků.