bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 7

Obložil, pravím, dům, trámy, veřeje i stěny jeho, i dvéře jeho zlatem, a vyryl cherubíny na stěnách.