bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 8

Udělal i dům svatyně svatých, jehož dýlka byla jako šířka domu, dvadcíti loktů, a šířka loktů dvadcíti, a obložil ji zlatem výborným šesti sty centnéři.