bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 9

Hřebíkové též vážili padesát lotů zlata, ano i síňce obložil zlatem.