bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 12

V Judstvu tolikéž byla ruka Boží, tak že jim dal srdce jedno k vykonání rozkazu králova a knížat, podlé slova Hospodinova.