bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 14

Tedy povstavše, pobořili oltáře, kteříž byli v Jeruzalémě; též i všecky oltáře, na kterýchž se kadívalo, rozbořili a vmetali do potoka Cedron.