bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 2

Snesli se pak byli na tom král i knížata jeho, i všecko shromáždění v Jeruzalémě, aby slavili velikunoc měsíce druhého.