bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 26

A bylo veselí veliké v Jeruzalémě; nebo ode dnů Šalomouna syna Davida, krále Izraelského, nic takového nebylo v Jeruzalémě.