bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 3

Nebo nemohli slaviti toho času, proto že kněží posvěcených se nedostávalo, aniž se lid byl shromáždil do Jeruzaléma.