bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 7

A nebývejte jako otcové vaši a bratří vaši, kteříž převráceně činili proti Hospodinu Bohu otců svých, pročež dal je v zpuštění, jakž sami vidíte.