bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 31 verš 12

A snášeli tam věrně oběti a desátky, i věci posvěcené, a nad tím byl za správce Konaniáš Levíta, a Simei bratr jeho, druhý.