bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 31 verš 20

A tak učinil Ezechiáš ve všem Judstvu, a činil, což dobrého, přímého a pravého jest před Hospodinem Bohem svým.