bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 31 verš 7

Třetího měsíce počali zakládati těch hromad, a měsíce sedmého dokonali.