bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 10

Takto praví Senacherib král Assyrský: V čem vy doufáte, že zůstáváte v ohradě v Jeruzalémě?