bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 18

Křičeli pak hlasem velikým Židovsky proti lidu Jeruzalémskému, kterýž byl na zdi, aby strach na ně pustili a předěsili je, aby tak vzali město.