bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 19

A tak mluvili o Bohu Jeruzalémském, jako o jiných bozích národů země, dílu rukou lidských.