bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 2

Vida pak Ezechiáš, že přitáhl Senacherib, a že tvář jeho obrácena jest k boji proti Jeruzalému,