bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 22

A tak vysvobodil Hospodin Ezechiáše a obyvatele Jeruzalémské z ruky Senacheriba krále Assyrského, a z ruky všech, a provázel je všudy vůkol.