bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 28

A měl špižírny pro úrody obilí, mstu, oleje, i stáje pro všeliká hovada a chlévy pro dobytek.